ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

apokatastasiΟι αθλητικές κακώσεις είναι πολύ συχνές και πρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προκειμένου να επιτευχθεί η επιστροφή  στην αθλητική δραστηριότητα λαμβάνοντας υπόψην τις ιδαίτερες ατομικές αλλά και τις συγκεκριμμένες ανάγκες του εκάστοτε αθλήματος και του επιπέδου του κάθε αθλητή.

Συνήθεις τραυματισμοί αποτελούν :

  • Διαστρέμματα (πχ. αστραγάλου)
  • Μυικές θλάσεις (πχ. οπίσθιων μηριαίων, προσαγωγών κτλ)
  • Ρίξεις συνδέσμων (πχ. χιαστών, πλαγίων γονάτου κτλ) ή μηνίσκων
  • Τενοντοπάθειες (πχ. αχιλλείου, αγκώνα έσω-έξω, στροφέων ώμου κτλ) – oι ‘τενοντίτιδες’ αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό στατιστικά αλλά δυστυχώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες !!

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε θεραπεία και αποκατάσταση για όλα τα στάδια ενός τραυματισμού. Η έγκαιρη αξιολόγηση θα προσδιορίσει τη φύση του τραυματισμού ( ιστοί και δομές που έχουν επηρεαστεί, μηχανισμός της κάκωσης και του πόνου καθώς και πιθανή ανάγκη επεμβατικής θεραπείας – χειρουργείου) και των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την ανάρρωση ενώ σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων βλαβών και υποτροπών να προσδιοριστούν οι λειτουργικοί επιβαρυντικοί παράγοντες και οι επιδράσεις τους στο πρόβλημα. Ανάλογα με την περίπτωση καταρτίζουμε εξειδικευμένα προγράμματα θεραπείας και αποκατάστασης με στόχο τη συμμετοχή εκ νέου σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού.

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η αθλητική Φυσικοθεραπεία αποτελεί μια εξειδικευμένη προσέγγιση που εστιάζει στην πρόληψη , την αξιολόγηση , τη θεραπεία , την αποκατάσταση και βελτίωση των επιδόσεων του φυσικά ενεργού αθλητή -ατόμου.